Jäsenyys

Jyväskylän Teknillisen Seuran tarkoituksena on toimia Jyväskylässä ja sen lähiseuduilla asuvien jäsentensä yhdyssiteenä, tukea heidän yhteisiä harrastuksiaan ja edistää teknillisiä tieteitä, tekniikkaa ja teollisuutta sekä jäsentensä maanpuolustusvalmiutta. Tarkoituksena toteuttamiseksi seura järjestää kokous-, esitelmä-, ym. tilaisuuksia sekä toimittaa julkaisuja.

Seuran jäseneksi voivat liittyä teknillisen korkeakoulututkinnon suorittaneet diplomi-insinöörit, arkkitehdit, lisensiaatit ja tekniikan tohtorit sekä muut alueella merkittävästi teknisiin tieteisiin vaikuttavat henkilöt. Jäseneksi liittyminen tapahtuu joko yhteydenottolomakkeella tai lähettämällä sähköpostia taloudenhoitajalle. Seuran kokous käsittelee jäsenhakemukset ja hyväksyy jäseneksi valittavat henkilöt.

Seuran vuosimaksu on 25 €.