110-vuotishistoriikki


Jyväskylän Teknillinen Seura: 110-vuotishistoriikki

Hanki historiikki!

Sinulla on mahdollisuus hankkia teos 25 € hintaan. Hinta sisältää toimituskulut Suomeen.
Voit tilata historiikin täyttämällä alla olevan lomakkeen. Kiitos!

Tilauslomake >>

Lukijalle

Tässä työssä Jyväskylän Teknillisen Seuran historia kuvataan osana "kestäväksi kehitykseksi" luonnehdittavaa prosessia. Teoksen tarkoitus ei ole antaa järjestöhistoriallista kuvaa seuran menneisyydestä, se on dokumentoitu jo aiemmin, vaan valaista järjestön "poliittista" roolia Jyväskylän ja Keski-Suomen teknistymisessä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Teknillisen Seuran historiaa kirjoitetaan tästä näkökulmasta, yksissä kansissa ja analyyttisesti. Osaltaan teos tukee aiempaa Jyväskylän kaupungin historiankirjoitusta, tarkastelemalla kaupungin teknistä modernisaatiota johdonmukaisena kokonaisuutena. Teos toimii myös käsikirjana teknologian historiasta ja luonnonvarojen säästämisen poliittisesta luonteesta.

Teknillisen Seuran merkitys Jyväskylän kaupunginhallinnossa on muuttunut, käytännössä vähentynyt viime vuosisadan alusta. Seuran ja Jyväskylän vuorovaikutus oli suurinta 1900-luvun alkupuolella, ja täten teos on väistämättä ajallisesti takapainoinen. Nykyään Teknillinen Seura on selvästi enemmän vapaa-aikaorganisaatio ja etujärjestö, kuin aktiivista yhteiskunnallista tai poliittista keskustelua käyvä ryhmittymä.

Kurkotettaessa menneeseen tulisi pystyä erottelemaan toimijoina Teknillinen Seura ja seuran jäsenet toisistaan. Alkuvuosina järjestöön kuuluivat käytännössä kaikki Jyväskylän teknisesti koulutetut mies-henkilöt, nitoen yksilöt ja yhteisön miltein erottamattomasti. Vuonna 1907 katsottiin, että seuran tehtävä oli "pitää vireillä teknillisten kysymysten harrastusta paikkakunnalla ja olla huviksi ja hyödyksi itse kullekin, joka tavalla tai toisella on tekemisissä tähän alaan kuuluvien asioiden kanssa". Onkin luultavaa, että kaikki jäsenten yksityishenkilöinä tekemät keskeiset kunnallistekniset aloitteet tai toimenpiteet käsiteltiin myös seurassa.

Jyväskylän Teknillinen Seura ei arkaillut laittaa arvovaltaansa peliin kaupungin nykyaikaistamista ajaessaan, ja monissa tapauksissa seuran väliintulo ja ylläpitämä keskustelu olivat välttämättömiä teknillistymisen edistymiseksi. Enemmän tai vähemmän seuran piikkiin menevät muun muassa vuoden 1910 asemakaava, kunnallinen vesi- ja viemäröinti, sähköistyminen ja kaupungin teknillisen päätöksenteon organisointi. Vaikka seuralla ei enää olekaan roolia kaupungin uudistajana, löytyy menneestä runsaasti aihetta rinnan röyhistelyyn.

Miikka Voutilainen


Tilauslomake


Historiikin tilaus


ą
teos1.png
(146k)
Jyväskylän teknillinen seura,
28.3.2011 klo 22.39
Comments